CIAŁO/UMYSŁ 2017

11-12.07 | 29.09-10.10

 

Festiwal 2016
Postcard

Pęd, ciągłość, punkt ... a w nich:  zapętlenie, tymczasowość, pamięć, utrata, krótka chwila i nieznośne dłużyzny, pogoń za czasem, nietrwałość, biologiczny czas ciała ...niec nierobienie, czas wolny czy też bunt przeciwko tyranii zegara, sposoby i przyrządy mierzenia czasu w tańcu…

Wideo
Footer partners