AN INTELLECTUAL HISTORY OF THE CLOCK

Brawurowy wykład performatywny wymyślony przez hiszpańską kuratorkę Alexandrę Laudo, badający jedyny w swoim rodzaju społeczny konstrukt, jakim jest czas.

6 października 2017, 20:30
100 min
Bilety

50, 30 PLN

Miejsce
Teatr Studio - mała scena
Kup bilet

Rozwinięcie

An intellectual history of the clock to skierowany do kameralnej publiczności brawurowy wykład performatywny wymyślony przez hiszpańską kuratorkę Alexandrę Laudo, badający jedyny w swoim rodzaju społeczny konstrukt, jakim jest czas.

Wykład Laudo krąży wokół takich tematów, jak miary czasu, historia zegarów, wprowadzenie czasu zegarowego, czy ruch standaryzacji czasu. Na różne sposoby tłumaczy mechanizmy, jakich przez wieki używano do odmierzania czasu, pozwala też fizycznie doświadczyć jego upływu np. poprzez konfrontację z kulinarnym procesem, badając czas potrzebny do przygotowania określonej potrawy. Całe przedsięwzięcie zyskało oryginalną parateatralną formę - to rodzaj  przygotowanej przez kuratorkę (a zarazem performerkę) „opowiadanej wystawy”, w której prace różnych współczesnych artystów dotyczące tematu czasu nie pojawiają się fizycznie. Zamiast tego, są przedstawiane przy pomocy rozmaitych środków wyrazu, takich jak np. opowieść, opis, czy ruch. Czy da się opowiedzieć wystawę, zamiast ją pokazać? Jaka jest rola kreowania wizerunku we współczesnych sztukach wizualnych? Czy kurator opiera się na obiektywnych badaniach i przesłankach, czy też każde jego działanie ma charakter subiektywny i emocjonalny? To tylko niektóre pytania, które przy okazji rozważania naszego stosunku do czasu stawia w swoim eksperymencie Alexandra Laudo.

 

An intellectual history of the clock jest częścią serii wykładów performatywnych związanych z projektem badawczym dotyczącym doświadczenia czasu. Został on zainicjowany przez Alexandrę Laudo [Heroínas de la Cultura] w ramach programu CuratorLab na Konstfack University (Stockholm), kierowanego przez polską kuratorkę Joannę Warszę. Kolejne prezentacje wykładu-spektaklu odbywają się z udziałem i przy współpracy różnych twórców (artystów, szefów kuchni, tancerzy, asystentów, doradców, itd.).

Prezentacja przy wsparciu L'Institut Ramon Llull

Informacje