MORE

MORUS/WIĘCEJ. Stawia pytanie o wizje przyszłości, o to, czym jest/będzie tożsamość i ciało w nieustannie zmieniającym się świecie.

30 września 2017, 20:30
60 min
Bilety

30, 50 PLN

Miejsce
Teatr Studio - duża scena
Kup bilet

Rozwinięcie

Spektakl taneczny na dwie tancerki, choreograficzna utopia na miarę „Utopii” brytyjskiego filozofa Tomasza Morusa (org. Thomas More), przywołanego w podwójnym znaczeniowo tytule. Stawia pytanie o wizje przyszłości, o to, czym jest/będzie tożsamość i ciało w nieustannie zmieniającym się świecie, w którym kluczową rolę odgrywają nowe technologie.

MORE, czyli „więcej”. Więcej niż człowiek, więcej niż ciało, więcej niż taniec. Przedstawienie Ramony Nagabczyńskiej (powstałe w ścisłej współpracy z Magdą Jędrą) jest pierwszą częścią trzyletniego cyklu Shift inspirowanego transhumanizmem, czyli dziedziną zajmującą się tym, jak przy pomocy maszyn, nauki i technologii człowiek poszerza/zwiększa swoje możliwości, zmierzając w przyszłości ku wyobrażonej ludzko-technologicznej hybrydzie.

 

W czasach, w których wydaje się, że dotychczasowe rozwiązania się wyczerpały, zwiększa się tendencja do fantazjowania na temat przyszłości, przy czym te fantazje więcej mówią o tym, kim jesteśmy dziś, niż o tym, co nadejdzie. Choreografkę szczególnie zainteresowały dwa fakty z dalszej i całkiem bliskiej przeszłości, odnoszące się do fantazji na temat przyszłości ludzkości. Oto w 1993 roku performer Genesis P'Orridge i jego partnerka Lady Jaye Breyer zaczynają proces stopniowej, wieloletniej transformacji własnych ciał. Ma ona doprowadzić do sytuacji, w której obydwa ciała nie tylko będą wyglądały tak samo, ale staną się tym samym, tworząc razem nową pandrogyniczną istotę. W 2017 roku Elon Musk zakłada firmę Neuralink, która pracuje nad bezprzewodowym interfejsem mózg-komputer, dzięki któremu ludzkie umysły połączą się bezpośrednio z bankiem pamięci cyfrowej, a kategorie tożsamości indywidualnej i zbiorowej będą musiały ulec radykalnemu przeobrażeniu.

 

Wychodząc od tych inspiracji, a także korzystając ze stylistyki SCI-FI, horrorów klasy B i z projektów NASA Nagabczyńska buduje sytuację, w której tożsamość traktowana jest, jako podlegająca ciągłej transformacji płynna materia, którą w procesie eksperymentów i zabawy wytwarzać można wciąż od nowa. Narzędziem transformacyjnym jest w MORE ruch i zmiana, które pozwalają przekraczać granice podmiotu. Pozwalają sprawdzić jak performujące ciało zachowa się w nowych, niemożliwych do przewidzenia warunkach. Choreografka główną strategią twórczą ustanawia mutację, powtórzenie, odbicie, symetrię, by szukać nowej samotransformującej się figury ruchowej – utopijnego systemu ruchowego.

Informacje