Idea

Performing Europe 2020 to czteroletni europejski projekt stworzony przez 11 partnerów networku apap (advancing performing arts project; http://apapnet.eu), który od 16 lat działa w obszarze sztuki współczesnej. Fundacja C/U dołączyła do sieci w 2012 r i przez ostatnie lata zorganizowała 7 produkcji i rezydencji, zaprezentowała 12 spektakli goszcząc w Warszawie 62 artystów.

„Performing Europe 2020” to kompleksowy projekt wspierający międzynarodową współpracę artystów realizowany przez Fundację C/U wraz z 11 europejskimi partnerami. 

Obecny projekt, realizowany w latach 2016-2020 w 11 krajach Europy i Libanie wspiera 40 artystów, produkcję w dziedzinie tańca i sztuk performatywnych, międzynarodową współpracę i prezentacje prac. Program Performing Europe jest otwarty na różnorodne środki wyrazu, tematykę bliską rzeczywistości społeczno-politycznej i nietypowe miejsca prezentacji. Jego celem jest zwiększenie dostępu do tańca i sztuk performatywnych ze szczególnym uwzględnieniem nowych odbiorców. Poprzez połączenie produkcji artystycznej, rozwoju widowni i zoptymalizowanej komunikacji, Performing Europe 2020 osiąga maksymalny poziom synergii. Teatr staje się głównym miejscem spotkań i wymiany, dzięki wprowadzeniu nowych modeli prezentacji i projektów skupiających się na sztuce.

„Performing Europe 2020” to z jednej strony potrzeba spojrzenia na Warszawę jako stolicę europejskiego kraju, w której współistnieją różne tożsamości kulturowe, społeczne i przekonania. Z drugiej, to zaproszenie do otwartego dialogu ze zróżnicowaną, nową, widownią, poprzez taniec. Z jednej strony bada potrzeby twórców tańca, z drugiej inspiruje i znajduje najlepsze warunki do realizacji, wykorzystując potencjał tak samych artystów jak i istniejące w mieście instytucje kultury. Wypracowywanie nowych modeli współpracy i wspólne przygotowywanie projektów daje możliwość rozwijania nowych pomysłów i tworzenie nowych form artystycznych wypowiedzi.

PERFORMING EUROPE - sezon 1  / więcej informacji

PERFORMING EUROPE - sezon 2  / więcej informacji

Projekt realizowany przez Fundację Ciało/Umysł w ramach projektu PERFORMING EUROPE 2020 dofinansowanego przez: program Unii Europejskiej „Kreatywna Europa” – apap (advancing performing arts project), Miasto st. Warszawa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.