CIAŁO/UMYSŁ 2017

11-12.07 | 29.09-10.10

 

PARTNERZY

Projekt apap - Performing Europe 2020 dofinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”, m. st. Warszawa i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.