Projekty - sezon I (2017)

Performing Europe, sezon 1 realizowany w Warszawie jest otwarty na różnorodne środki wyrazu, tematykę bliską rzeczywistości społeczno-politycznej i nietypowe miejsca prezentacji. Jego ideą jest dotarcie z teorią i praktyką do możliwie szerokiej widowni, także takiej, która nie miała do tej pory z kontaktu z tańcem i performansem - od dzieci po seniorów, czy osoby mające utrudniony dostęp do odbioru kultury np. niewidomych.

Co znaczy dziś taniec? To pytanie nie tylko o jego współczesną definicję, ale także miejsce i znaczenie tańca w kulturze.